Citát

Keď nie sme „dosť dobrí“ 5 (2)

„Tvoja neautentickosť sa prejavuje ako to, že nie si ‚verný sám sebe‘, čím sám seba zažívaš ako ‚nie som dosť dobrý‘.“ — Bryant McGill