Cvičenia

Zasvätené názory iných 5 (6)

Veľa pravidiel, princípov a „zásad“ sme tak nejak podedili z nášho okolia