Citát

Láskavosť 5 (1)

„Láskavosť nie je spôsob konania, lež spôsob vnímania.“ — Guy Finley

Láskavosť 5 (1) Read More »