Poznatok

Neutíchajúci vnútorný džavot 5 (2)

Keď sa hocikedy v priebehu dňa zastavíte a začnete načúvať tomu, čo sa vo vás deje, narazíte na neutíchajúci vnútorný džavot – váš mozog sa vyjadruje