Poznatok

Odvrátená strana prianí 5 (2)

Si, kde si, pretože si si to zvolil.