Poznatok

Poranenia a náš obranný systém 5 (4)

Keď sme splodení, sme stvorení ako kompletné bytosti, inými slovami plne funkčné spojenie tela, mysle a ducha. A len čo sa zrodíme do tohto sveta, začíname dostávať zraňujúce správy.

Poranenia a náš obranný systém 5 (4) Read More »