Citát

Oddelenosť 5 (2)

„Všetko, čo sa týka a točí okolo pocitu oddelenosti a osamenia, patrí mysli.“ —  Carola Arcadia

Oddelenosť 5 (2) Read More »