Úvahy

Nezakladá sa láska na príťažlivosti? 5 (3)

Otázka: Nezakladá sa láska na príťažlivosti?