Poznatok

Ako vieme, že sa dopúšťame projekcie? 5 (8)

Včera sme si položili otázku, prečo za zlyhávanie vzťahu viníme toho druhého. Odpoveďou bola projekcia.