Cvičenie 35: Snívajte bez obmedzení

Vezmite si papier A4 a rozdeľte si ho na dva stĺpce. Do ľavého stĺpca napíšte 3-5 prianí, ktoré pre seba a svoj život máte, z pohľadu dnešnej situácie a toho, čo považujete za možné.

Do pravého stĺpca napíšte, ako by priania zneli, keby čas, peniaze, zemepisná poloha, pôvod, rodina, pohlavie, vek a schopnosti nepredstavovali problém.

Moje „možné“ prianie Prianie bez obmedzení
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

Z týchto prianí v pravom stĺpci si vyberte jedno, ktorého sa nechcete nijako vzdať. Budete ho potrebovať pre nasledovné cvičenia v tejto kapitole.

Alternatívne, ak už máte naformulovanú svoju víziu, vezmite si túto víziu a pracujte ďalej s ňou.

Môj sen:

………………………………………………………………………………………

%d blogerom sa páči toto: