Ako sa konečne pohnúť vpred?

Krok vpred

Z posledného kurzu:

Keď si nevieme nájsť spôsob, ako zrealizovať to, čo si pre seba predstavujeme, začneme byť presvedčení, že predstava mať úžasný, výnimočný život platí pre iných – ale nie pre nás… Prichodí nám to, ako keby oni boli predurčení žiť svoj sen, ale my nie.

Jednotlivé lekcie:

 1. Štartujeme
  Cvičenie intuície: Pole
  Rekapitulácia 1. týždňa
 2. Obklopujeme sa úspechom
  Cvičenie intuície: Vtáky
  Rekapitulácia 2. týždňa
 3. Robíme rozhodnutia
  Cvičenie intuície: Ja a ten druhý
  Rekapitulácia 3. týždňa
 4. Pomáhame iným rásť
  Cvičenie intuície: Správa vo fľaši
  Rekapitulácia 4. týždňa
 5. Veríme si
  Cvičenie intuície: Huslistka
  Rekapitulácia 5. týždňa
 6. Meníme svoj nevhodný vnútorný monológ
  Cvičenie intuície: Lucifer
  Rekapitulácia 6. týždňa
 7. Vytvárame si vynikajúci prístup
  Cvičenie intuície: Čo dnes stojí na vašom tričku?
  Rekapitulácia 7. týždňa
 8. Nachádzame svoj fokus
  Cvičenie intuície: Po napnutom lane
  Rekapitulácia 8. týždňa
 9. Stanovujeme si ciele
  Cvičenie intuície: Vlčí mak
  Rekapitulácia 9. týždňa
 10. Preberáme kontrolu nad vlastným časom a životom
  Cvičenie intuície: Prechod
  Rekapitulácia 10. týždňa
 11. Rozkývali sme sa ku konaniu
  Cvičenie intuície: Klietka a vták
  Rekapitulácia 11. týždňa
 12. Nikdy to nevzdávame
  Cvičenie intuície: Hmla
  Rekapitulácia 12. týždňa
 13. To, čo robíme, robíme s nadšením
  Cvičenie intuície: Kohút
  Rekapitulácia 13. týždňa
 14. A kam odtiaľto ďalej…
  Rekapitulácia projektu: Čo vám dal projekt Krok vpred?

Pravda je však taká, že sme pravdepodobne mali všetky tie príležitosti, čo aj oni, a narodili sme sa s potenciálom zrealizovať svoje sny a predstavy. Tak ako je možné, že oni uspeli a my nie?

Odpoveď nie je „mali šťastie“. Správna odpoveď je, že využili iné nástroje ako my.

Existuje 12 účinných nástrojov, ktoré nám pomáhajú dosahovať naše ciele; väčšina ľudí sa však naučí využívať len jeden-dva z nich. Tento projekt je venovaný všetkým dvanástim:

 1. obklopiť sa úspechom
 2. robiť rozhodnutia
 3. pomáhať iným rásť
 4. veriť si
 5. meniť svoj nevhodný vnútorný monológ
 6. vybudovať si vynikajúci prístup
 7. nájsť svoj fokus
 8. stanovovať si ciele
 9. prebrať kontrolu nad vlastným časom a životom
 10. rozkývať sa ku konaniu
 11. nikdy to nevzdávať
 12. robiť to, čo robíte s nadšením.

Každý nástroj v rámci tohto projektu je popísaný, obsahuje cvičenia a návody, ako ho využiť. Projekt je rozložený do 13 týždňov, každý týždeň iný nástroj. Robte cvičenia priebežne – je to ako budovanie si „zhmotňovacieho“ svalu.

aaa

aaa

aaa

Ak nechcete postupovať podľa navrhovanej štruktúry, 
tu nájdete prehľad všetkých článkov, ktoré boli 
zaradené do projektu Krok vpred, v poradí, 
v akom boli publikované.
interaktívna knižka-projekt
KROK VPRED
Ako svoj život posunúť k úspechu
© Sun Belangelo, 2020
ISBN 978-80-973427-8-4
cena knižky-projektu je 50 €

 

Objednávka prístupu k interaktívnej knižke-projektu

Krok vpred

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: