Projekty

Tu nájdete zhromaždené všetky prístupné projekty sebarozvoja. Zatiaľ to sú tieto:

projekt Krok vpred

13-týždňový projekt určený tým, čo sa potrebujú vnútorne nastaviť na dosahovanie – spolu s nástrojmi, ktoré k dosahovaniu patria

projekt Rok pre seba

ročný pathworkingový projekt, ktorý vám umožní nestranný pohľad na seba a svoje nastolené obmedzenia