Než sa zapojíte do projektu: správny prístup

Než sa zapojíte do niektorého z projektov, je dobré prejsť si čímsi ako „predpríprava“ – naladením sa na istý spôsob vnútorného prežívania. Táto stránka vám má pomôcť získať prístup, ktorý vás najrýchlejšie povedie k výsledku.

Odporúčam prejsť si článkami pred projektom, ale môžete k nim pristúpiť aj inak – ako k samostatnému „miniprojektu“, ktorý vás mentálne vyladí na taký spôsob narábania s  realitou, do ktorého si potom môžete začať dosadzovať vlastné poznatkové jednotky, pretože už budete vedieť, ako na ne. 🙂

Tu je zoznam článkov v poradí, v ktorom je rozumné ich čítať:

 1. Čo je naša realita? A čo je „pravda“?
  Tu zavádzame termín bludidlá a blavda, pretože to je to, v čom sa väčšinu našich dní pohybujeme.
 2. Bludidlá a imitovanie iných
  Hovoríme o tom, aké bludidlá obvykle ovládajú náš život a ako ich naberáme (teda kde si potrebujeme dávať extra pozor). Zavádzame pojem indoktrinácia a jej päť nosných kanálov.
 3. Takmer všetko, čo v živote robíte, sa dá vylepšiť
  Pripodobňujeme našu psychiku k počítaču. Zavádzame termíny model reality a spôsob života, ktoré predstavujú dve oblasti, kde so sebou vieme pomerne ľahko a rýchlo niečo urobiť.
 4. Náš model reality
  Venujeme sa trochu psychokybernetike a ukazujeme, ako naše predpoklady o svete (model reality) dokážu výrazne meniť to, čo v svete zažívame.
 5. Spôsob života: o kosení a brúsení kosy
  O tom, ako sa každodenné rutiny starajú, či sa budeme rozvíjať, alebo budeme fungovať tak ako doteraz.
 6. Pripravte sa na svoj projekt sebarozvoja
  Praktické rady, ako v projektoch postupovať.

 

%d blogerom sa páči toto: