Cvičenie 45: Kým sa potrebujem stať?

 1. Majú iní ľudia to, čo chcem ja?
  ……………………………………….
 2. Existujú ľudia, ktorých rešpektujem, a majú to, po čom túžim ja?
  ……………………………………….
 3. Akí sú?
  ……………………………………….
 4. Čo veria o sebe a o svete?
  ……………………………………….
 5. Na čo sa sústreďujú?
  ……………………………………….
 6. Ako sa správajú v prípade úspechu?
  ……………………………………….
 7. Ako sa správajú v prípade neúspechu?
  ……………………………………….
 8. Akými ľuďmi sa obklopujú?
  ……………………………………….
 9. Ako trávia svoj čas?
  ……………………………………….
 10. Ako sa správajú vo vzťahoch?
  ……………………………………….
 11. Ako vyzerajú ich etické princípy?
  ……………………………………….
 12. Ako komunikujú?
  ……………………………………….

A teraz si dajte 5 minút na zamyslenie a opíšte osobu, ktorou sa potrebujete stať:

 1. Čo potrebujem veriť o sebe a svete, aby som sa dostal na ich úroveň?
  ……………………………………….
  ……………………………………….
  ……………………………………….
  ……………………………………….
 2. Kde sa potrebujem zmeniť voči tomu, aký som dnes?
  ……………………………………….
  ……………………………………….
  ……………………………………….
  ……………………………………….
%d blogerom sa páči toto: