Malá Arkána: Mince

()

Mince (alebo Pentakle) predstavujú peniaze, kariéru a materiálne statky a zručnosti potrebné na to, aby sme sa cítili bezpečne. Navyše som niekde čítala, že predstavujú všetko fyzické, teda aj telesné: napr „telesné pôžitky“ :-P… Mince vypovedajú o materiálnom pohodlí nášho fyzického života. Spájajú sa s elementom Zem. V minulosti predstavovali triedu obchodníkov. Ich svetovou stranou je sever.

Príbeh tejto suity rozpráva o ambicióznom mladíkovi, ktorý sa chce uplatniť v biznise. Popisuje, čo všetko musí prekonať, než nakoniec dosiahne svoj cieľ. Táto suita je výslovne o zhmotňovaní.

Keď je v rozklade veľa Mincí, značí to, že podmienky sa začínajú zhmotňovať.

68px-Pents0169px-Pents0269px-Pents0368px-Pents0468px-Pents0569px-Pents0668px-Pents0768px-Pents0869px-Pents0970px-Pents10

68px-Pents1168px-Pents1268px-Pents1369px-Pents14

Priradenia Mincí:

 • asociujú: veci v procese nadobúdania formy alebo zhmotnenia
 • smer: sever
 • element: Zem
 • ročné obdobie: zima
 • mesiace: december, január, február
 • znamenia: Býk, Panna, Kozorožec
 • hracie karty: káro/guľa
 • hlavný motív: materiálne statky
 • kľúčové slová: zhmotnenie, realizácia,dôkaz, prosperita, peniaze, zdroje, fyzický svet
 • fyzický výzor: tmavá pokožka, tmavé vlasy, tmavé oči
 • osobnosť: pragmatická, praktická, s nohami pevne na zemi
aEso Mincí

Eso Mincí predstavuje potenciál v oblasti financií, hoci sa musíme ešte hodne snažiť, aby sme tento potenciál zužitkovali.

Odmena za tvrdú prácu. Nový začiatok v podnikaní a po finančnej stránke. Nové dobrodružstvá prinesú pozitívne majetkové zmeny v budúcnosti. Získavanie. Vybudovanie alebo oprava čo rekonštrukcia domu alebo kúpa majetkov. Niečo nové vchádza do nášho života.

Obrátená karta:  Chamtivosť. Korupcia. Postavenie vlastnej sebahodnoty na vlastníctve. Plytvanie zdrojmi. Prosperita, ktorá so sebou nenesie šťastie. Lakomstvo.

2Dvojka Mincí

Obdobie pohybov a zmien v skorých štádiách nejakého projektu. Je potrebná spústa námahy a snahy, aby sa projekt rozhýbal. Karta takisto hovorí, že dokážeme vyvážiť všetky požiadavky, ktoré prostredie na nás kladie. Mali by sme zostať pružní a prispôsobiví. Karta označuje obdobie vysokej energie, nadšenia a nasadenia, zábavy a potešenia. Takisto to môže byť varovanie pred prílišnouzáplavou rôznych stimulov.

Úspešné narábanie s premenlivým tokom peňazí. Potreba prispôsobovať sa nepredvídaným ťažkostiam. Je čas prehodnotiť naše financie a ako s nimi narábame, ak nechceme čeliť neskôr ťažkostiam. Prepínanie sa medzi rôznymi projektmi a zdrojmi príjmov. Pozor na to, aby sme nemali lyžicu v primnohých kašiach – mohli by sme začať strácať!

Obrátená karta: Sme slepí voči znameniam veštiacim problémy. Nevenovať dostatočnú pozornosť detailom. Neplánovanie. Neschopnosť prispôsobiť sa novým okolnostiam. Rozmýšľanie sa nahrádza hektickou aktivitou.

3Trojka Mincí

Trojka Mincí predstavuje prvé výsledky nejakého projektu. Možno sme vyštartovali podnik, ale ešte je veľa čo urobiť, než sa môžeme považovať za úspešných. Táto karta predstavuje skupinu ľudí, ktorí spoločne pracujú na naplnení spoločného cieľa. Aby sa práca vykonala, treba plánovať a rozdeľovať prácu a treba mať potrebné zručnosti.

Vyžaduje sa od nás, aby sme predviedli, čo vieme. Sme experti v našej oblasti. Ideme za svojím snom. Kladieme základy pre budúce zisky. Plánuje sa úspešný nový ťah.

Obrátená karta: Pochybnosti o zvolenej ceste. Medostatok nadšenia a sebadôvery. Nenasadzovanie svojho skutočného potenciálu. Plytvanie talentom. Nekvalitná robota. Zavrhnutie dobrej rady. Ledabolstvo. Priemernosť. Všetka pozornosť ide len na jednu oblasť života.

4Štvorka Mincí

Ak nebudeme niečo aj riskovať, nič nezískame. Táto karta popisuje aj vlastnícke záležitosti, chorobné privlastňovanie si, žiarlivosť a vzdorovanie zmene.

Naše fixné idey nám bránia cítiť naplnenie. Nebráňme sa zmene! Veríme, že ak si chceme vytvoriť pevný základ, budeme potrebovať aj zdravú mieru sebeckosti (časocej i finančnej).

Finančná stabilita. Obchod. Míňanie peňazí na luxus. Odvodzovanie sebahodnoty od materiálnych statkov. Predvádzanie bohatstva.

Obrátená karta: Malé ambície. Neochota riskovať. Hrať na istotu. Preťaženie zodpovednosťou. Nutkanie mať všetko pod kontrolou plodí v prostredí odpor. Materálne straty. Vyhadzovanie peňazí.

5Päťka Mincí

Päťka Mincí predstavuje stratu, či už fyzickú, emocionálnu alebo finančnú. (V tarote Sol Invictus je na nej napríklad vybrazený Lucifer vyhnaný z Neba – nahý, ležiaci na snehu s dolámanými krídlami pred kostolom, kde na vitráži je jeho obraz „v starej sláve“…) Karta môže signalizovať, že zanedbávame svoje zdravie. Takisto môže predstavovať zavrhnutie alebo pocit, že sme boli vyhnaní z miesta, kde nám bolo dobre.

Sme nezamestnaní, nemáme dobrú prácu alebo nám hrozí vyhodenie z práce a nevieme, kam sa podejeme. Dávajme si pozor na výdavky a nevyčerpajme svoje rezervy! Bojujeme o prežitie. Dočasné útrapy.

Možno máme konflikty a zvady s kolegami. Poodstúpme a pozrime sa na situáciu s väčším odstupom.

Na väčšine Pätiek Mincí býva zobrazený kostol alebo kostolná vitráž. Symbolizuje, že aj keď si prichodíme vyhnaní a vyhostení, naša duša je silná a nedotknutá. Kostol predstavuje, že spása je už na dosah ruky.

Obrátená karta: Vytvárame si problémy. Pokračujeme deštruktívnou cestou. Nevidíme, kedy treba obmedziť škody. Plytvanie peniazmi. Prílišné pôžitkárstvo. Zvrat zlého trendu. Prekonanie rozporov v láske alebo manželstve.

6Šestka Mincí

Po strate zobrazenej na Päťke Mincí predstavuje Šestka Mincí dar z neba. Predstavuje benevolentnú osobu, ktorá je ochotná vypomôcť nám s financiami. Alebo to znamená, že my sme boli schopní niekomu finančne vypomôcť.

Láskavosť, štedrosť, vďačnosť a dobročinnosť. Zaujímavé myšlienky v práci vedú k zvýšeniu platu. Možno je na ceste finančná pomoc. Niekto z nás sňal ťažobu. Zdieľanie svojich poznatkov a známostí s inými. Lukratívny obchod.

Obrátená karta: Hromadenie dlhov. Zlé finančné transakcie. Obchody pod rukou. Krádež. Chamtivosť. Vykorisťovanie. Sebeckosť. Závisť.

7Sedmička Mincí

Sedmička Mincí znamená, že budeme musieť urobiť ťažké rozhodnutia, ak si chceme zabezpečiť úspech nášho projektu. Karta nás vyzýva na chvíľku sa zastaviť a prehodnotiť situáciu. Nie je to koniec, len prestávka, po ktorej sa pôjde ďalej.

Naša tvrdá práca by mala priniesť výsledky. Prehodnoťme naše ciele, vzťahy, životný štýl, sny a financie a urobme ďalší krok k budúcnosti. Úspešné zvládnutie komplikovanej situácie. Odstránenie prekážok. Koncentrácia na jednu vec v čase vedie k napredovaniu.

Obrátená karta: Netrpezlivosť. Strata podpory. Odsúvanie na neskôr nám robí starosti. Krutá konkurencia. Nečakané neúspechy alebo problémy. Kalkulácia nám nevyjde. Zmätok, nevieme pokračovať. Obavy. Neopatrné akcie. Finančná strata. Nerozumné investície.

8Osmička Mincí

Osmička Mincí predstavuje učňa alebo nadšeného študenta, ktorý svoju prácu robí s nesmiernym potešením z toho, čo robí. Zdôrazňuje, že poctivá, tvrdá práca prinesie odmenu. Takisto napovedá, že treba venovať veľkú pozornosť hlavne detailom.

Možno sme ešte len „učni“ v tom, čo robíme, ale učíme sa rýchlo vďaka študovaniu a zbieraniu skúseností. Môžeme svojho koníčka premeniť na kariéru. Už len radosť z práce je dostatočná odmena.

Obrátená karta: Vyhýbanie sa práci. Pocit, že sma zaviazli v klepci, bez motivácie a skľúčení. Pocit sklamania. Nenapĺňajúce povolanie. Nekvalitná práca. Vykorisťovanie. Nedostatočné ambície. Márnivosť.

9Deviatka Mincí

Dosiahli sme istú mieru finančnej istoty. Zvládli sme to vlastnými silami a máme z toho dobrý pocit. Naše múdre investície vychádzajú. Táto karta nám hovorí, že ak sme sebestační, veríme si a postupujeme rozhodne, môžeme si vychutnať to najlepšie, čo život prináša.

Máme dostatok zdrojov a istoty, aby sme si mohli vytvoriť harmonický domov a pracovné prostredie. Podstatné je niesť zodpovednosť sám za seba. Predvídanie prináša úspech. Držanie sa vlastných hodnôt. Doťahovanie plánov a prísľubov do konca.

Obrátená karta: Plytké, zlomyseľné a škodoradostné správanie. Nedodržané prísľuby. Slabý charakter. Ignorovanie starých priateľov. Neuznanie pomoci iných. Človek, ktorý bezohľadne šplhá po spoločenskom rebríčku. Neúprimá osoba, ktorá znižuje hodnotu iných. Ohrozenie bezpečia a istoty. Možná strata priateľstva alebo cennej veci.

10Desiatka Mincí

Desiatka Mincí predstavuje stabilný základ pre podnikanie a pre domov. Istota v rodinnom živote i do staroby.

Nemusíme si robiť s ničím starosti – naša je hojnosť a stabilita! Sme pripravení pohnúť sa vpred. Zhrňme si zisky a rozšírme svoje statky. Prosperita a hojnosť. Vplyv a bohatstvo.

Vychutnávanie si rodiny a domova. Udržiavanie rodinných tradícií. Znovuzjednotenie rodiny.

Obrátená karta: Domáce zvady, ktorých príčinou sú finančné starosti. Materiálne straty. Hazardné hry. Krádež. Potreba vyjsť z veľmi obmedzeného rozpočtu. Obmedzenia. Risk, ktorý nevyšiel.

pPáža Mincí

Páže Mincí je študent a/alebo učeň. Je fascinovaný svojím štúdiom a nerozlišuje medzi prácou a hrou. Človek, ktorý odoláva rozptýleniam, keď je zameraný na nejaký cieľ. Má silné spojenie s energiou Zeme a ide za svojou víziou, čo je niekedy hodne osamelá cesta. Život je rituál sústavných nových začiatkov.

V našom živote teraz prevládajú praktický idealizmus, financie a vzdelávanie. Naše nadšenie je chytľavé. Hlboké sústredenie. Očakávajme správy ohľadne finančných záležitostí.

Obrátená karta: Puntičkársky pracant bez zmyslu pre humor. Niekto, kto nevie nadviazať dobre kontakt s inými a neznáša tých, čo to dokážu. Nedostatočná predstavivosť. Nevítaná správa. Nerealistický človek. Prehliadnutie evidentných skutočností. Nelogické myslenie. Rebelantstvo.

knRytier Mincí

Rytier Mincí je pracant, stále sústredený na na praktické veci, večne spoľahlivý, aj keď menej vzrušujúci… Podporuje poriadok a tradíciu.

Možno pred nami stojí cesta alebo preniaze na obzore. Možno budeme mať do činenia s nehnuteľnosťami. Dôraz je na peniazoch a finančnej stabilite. Stanovme si finančné ciele a držme sa ich. Trpezlivosť, vytrvalosť a vnútorná energia.

Obrátená karta: Nedostatočná orientácia, bezcieľnosť. Netolerancia, úzkoprsosť. Stagnácia. Človek, ktorý má o sebe prehnane vysokú mienku a potláča, zosmiešňuje alebo zastrašuje iných. Človek, ktorý svoju moc zakladá na potláčaní iných. Dogmami obmedzený človek.

qKráľovná Mincí

Kráľovná Mincí predstavuje Matku Zem, plodné, možnosti vytvárajúce a ochranné aspekty materstva. Používa svoju moc na to, aby pomáhala tým, čo mali menej šťastia. Obhajca. Dobročinnosť. Dom a práca sa riadia pravidlami. Je praktická, pragmatická a ide si za svojím. Spája sa so znameniami Zeme (Kozorožec, Panna a Býk).

Tvoríme praktické riešenia a plány pre domácnosť, rodinu i prácu.

Obrátená karta: Podozrenie a strach. Pocit ohrozenia vlastnej bezpečnosti. Neschopnosť spoľahnúť sa na iných. Posadnutosť peniazmi. Človek bez škrupulí. Falošná prosperita. Zanedbávanie zodpovedností. Zlomyseľná osoba. Strach zo zlyhania.

kKráľ Mincí

Kráľ Mincí je stelesnenie svetského úspechu a postavenia. Obvykle je to úspešný podnikateľ alebo manažér vo vrcholových pozíciách. Často vlastník firmy alebo úspešný živnostník. Je si veľmi istý sebou samým a svojím postavením v spoločnosti. Je praktický a nezaoberá sa hlúposťami a pletichami. Má obrovskú schopnosť plánovať a prinášať výsledky a vie to o sebe. Predstavuje zemité znamenia (Kozorožec, Panna a Býk).

Lojálny manžel. Všeobecne vážený muž so silným charakterom. Obdivovaný podnikateľ/šéf.

Bezpečie, istota. Ochrana. Rozumné investície.

Obrátená karta: Nečestné, neetické správanie. Korupcia. Úlisný, klzký protivník bez škrupulí. Zamestnanecké nepokoje. Nejasná, nespoľahlivá lojalita. Hašterivý starý chlap. Nerozumné finančné riziká. Používanie hocijakých prostriedkov na dosiahnutie cieľa. Nevera.

Prevzaté  z Eprakone

Ako sa vám páči článok?

Pre vyhodnotenie zakliknite počet hviezdičiek.

Priemerné hodnotenie / 5. Počet hlasov:

Hodnoťte ako prví!

Pridaj komentár

Sú veci medzi nebom a zemou... a volajú sa "nekopírovať". :-)
%d blogerom sa páči toto: