Prvé kroky s tarotom: Veľká a Malá Arkána

()

Už som hovorila o tom, ako si vybrať tie vhodné taroty. Rátajte s tým, že sa vám to nepodarí na prvýkrát – že začnete jedným balíčkom a ako sa zdokonalíte, odrazu vás začne priťahovať iný balíček s inou symbolikou a budete mať lepšie výsledky s ním. Niekedy to býva len zacvičením, inokedy to býva prejav zmien v osobnej situácii. Ak ste v citovejšom období, bude vás možno oslovovať celkom iný tarot, než keď máte citové problémy vyriešené a zápasíte skôr o existenciu alebo sebapoznanie.

Tak, ale dnes predpokladajme, že máte svoj tarot už v rukách. Nevieme, aký je; už som spomínala, že taroty sa v symbolike navzájom líšia – niektoré viac, iné menej. Niektoré majú len Veľkú Arkánu, klasické majú aj Veľkú aj Malú Arkánu (ukážka oboch z Rider-Waite tarotu; mimochodom, ak si karty stiahnete a vytlačíte, máte svoj „začiatočnícky“ tarot krásne poruke 😛 a po čase si potrebujete hľadať už len svoj „ostrý“ tarot).

Ako sa s tarotom oboznámiť

Najlepší spôsob, ako sa s tarotom oboznámiť, je začať s ním pracovať – najprv na sebe, neskôr robiť výklady pre iných. Väčšina tarotov prichádza a Malou Bielou Knižkou (MBK). Jej súčasťou je aj niektoré z rozložení kariet, tzv. rozklad (vzor, do ktorého karty kladieme a z ktorého čítame). Tých rozkladov je nespočetne, môžeme ich vyberať podľa typu otázky a môžeme si ich vytárať aj sami. Neskôr sa k nim vrátim.

Takže ak máme karty a MBK, najjednoduchšie je postupovať podľa MBK, karty zamiešať a rozložiť podľa rozkladu, ktorý MBK odporúča. No a potom pomocou MBK začať čítať význam kariet, zapisovať si rozklady a ich interpretácie a skúmať, ako súvisia so skutočnosťou. Tento postup má dve výhody: jednak získavame „oko“ pre subtílne signály a jednak sa učíme postupne význam jednotlivých kariet.

Iný postup je meditovať s kartami. (Tento som zvolila ja. Je dosť náročný na „obsedenie“.) Beriete si kartu po karte a každý deň sa venujete len jednej z nich: symbolike, významu, paralelám s vlastným životom. Hlavne u Veľkej Arkány je výborné, ak dokážeme ku každej karte priradiť nejakú osobu z nášho života – potom sa nám bude oveľa ľahšie narábať s významom karty. Pri tomto postupe však rátajte s tým, že tarot má 78 kariet!

Veľká Arkána

Veľká Arkána predstavuje archetypy pre jednotlivé štádiá ľudskej púte za spiritualitou. Tejto púti sa hovorí aj „Bláznova púť“ a vrátim sa k nej neskôr.

Do Veľkej Arkány patrí 22 kariet. Začína 0, Bláznom, a končí XXI, Svetom/Univerzom. Už som však mala v rukách aj taroty, ktoré obsahovali aj kartu XX – cesta sa začínala a končila Bláznom v rôznych jeho prejavoch.

V niektorých tarotoch bývajú poprehadzované číslovania kariet (najčastejšie Sila a Spravodlivosť) a niektoré taroty používajú aj iné označenie, preto je dobré pozrieť sa vždy do knižky, ktorá karta je ktorá. Navyše bývajú významy kariet poposúvané, takže táto tabuľka slúži skutočne len na rýchlu orientáciu a zvyšok načítajte v svojej MBK:

0 Blázon
 • Začiatok
 • Spontánnosť
 • Viera
 • Uletenosť
1 Mág
 • Konanie
 • Vedomie
 • Koncentrácia
 • Moc
2 Kňažka
 • Nekonanie
 • Podvedomie
 • Potenciál
 • Tajomno
3 Cisárovná
 • Materinský pud
 • Hojnosť
 • Zmysly
 • Príroda
4 Cisár
 • Otcovský princíp
 • Štruktúra
 • Autorita
 • Riadenie
5 Kňaz
 • Vzdelanie
 • Viera
 • Konformnosť
 • Príslušnosť ku skupine
6 Milenci
 • Vzťah
 • Sexualita
 • Osobné presvedčenia
 • Hodnoty
7 Voz
 • Víťazstvo
 • Vôľa
 • Sebapresadenie
 • Tvrdá kontrola
8 Sila
 • Sila
 • Trpezlivosť
 • Súcit
 • Sebakontrola
9 Pustovník
 • Pohľad do seba
 • Hľadanie
 • Poznanie
 • Samota
10 Koleso šťastia
 • Osud
 • Zvrat
 • Pohyb v cykloch
 • Osobná vízia
11 Spravodlivosť
 • Spravodlivosť
 • Zodpovednosť
 • Rozhodnutie
 • Príčina a následok
12 Visiaci muž/Obesenec
 • Vzdávanie sa
 • Obrat
 • Pozastavenie
 • Obeť
13 Smrť
 • Koniec
 • Prechod
 • Zbavenie sa
 • Neúprosné sily
14 Striedmosť
 • Striedmosť
 • Vyváženie/rovnováha
 • Zdravie
 • Kombinácia
15 Diabol
 • Závislosť, obmedzujúci vplyv
 • Ľpenie na hmotných statkoch
 • Ignorancia
 • Beznádej
16 Veža
 • Náhla zmena
 • Pád
 • Vzdanie sa niečoho
 • Odhalenie
17 Hviezda
 • Nádej
 • Inšpirácia
 • Veľkorysosť
 • Pokoj duše
18 Mesiac
 • Strach
 • Ilúzia
 • Fantázia
 • Strata orientácie
19 Slnko
 • Osvietenie
 • Veľkosť
 • Vitalita
 • Bezpečie
20 Súdny deň
 • Súdny deň
 • Znovuzrodenie
 • Vnútorné volanie
 • Odpustenie
21 Svet
 • Integrácia
 • Dosiahnutie
 • Zahrnutie
 • Naplnenie
 • Ukončenie a nový začiatok

Cvičenie 1: Vezmite si Veľkú Arkánu a rozložte si ju pred seba. Blázna dajte bokom a urobte pod sebou tri rady. Prvý rad predstavujú karty 1 až 7 a ukazuje nám základné kroky nášho vývoja po stránke dospievania a hľadania si miesta v spoločnosti. Druhý rad pozostáva z kariet 8 až 14 a ukazuje nám prostredie, v ktorom sa pohybujeme – zásady, pravidlá, zákonitosti – a hovorí, ako objavujeme seba samých. Tretí rad pozostáva z kariet 15 až 21 a ukazuje nám našu spirituálnu cestu.

Zamyslite sa nad vlastným životom a hľadajte paralely so všetkými troma radmi Veľkej Arkány.

(Cvičenie som prevzala zo Zlatého Tarotu od Cira Marchettiho. Sprievodná knižka je s malými odchýlkami veľmi presný preklad anglického originálu, ovšem znalci spochybňujú niektorú symboliku tohto tarotu.)

Cvičenie 2: Určite si numerologicky, ktorá karta Veľkej Arkány vás predstavuje. Zamyslite sa nad tým, čo vám karta hovorí o podmienkach vášho terajšieho života.

(Cvičenie som prevzala z Numerology And the Divine Triangle od Faith Javaneovej a Dusty Bunkerovej.)

Malá Arkána

Malá Arkána pozostáva z „nižšej“ verzie archetypov Veľkej Arkány, tentokrát ponímaných vo vzťahu k istým situáciám. Je rozdelená do štyroch sád – obvykle na meče, palice, poháre a mince, ale sady mávajú rôzne názvy v závislosti od typu tarotu, s ktorým pracujeme.

Každá sada je stelesnením istého Elementu:

Palice sa spájajú s Ohňom, intuíciou, mágiou, tvorivou silou, pohybom, konaním a záležitosťami duše. Ich astrologickými znameniami sú Baran, Lev a Strelec. V čínskej filozofii zodpovedajú princípu jang (mužskému princípu). Čo do povahy predstavujú sebaistých, odvážnych, zapálených, energických a priebojných ľudí so schopnosťou vymýšľať geniálne skratky, brať na seba riziko, vysoko nasadiť – ale aj rýchlo poľaviť. Ideálnym symbolom Palíc je mihotavý plameň, ktorého energia preráža navonok a vytvára vášnivý záujem.

Meče sa spájajú so Vzduchom, myšlienkami, inteligenciou, mentálnou energiou, rozmýšľaním a logikou oddelenou od vlastného ega. Zapodievajú sa spravodlivosťou, pravdou a etickými princípmi. Ich astrologickými znameniami sú Blíženci, Váhy a Vodnár. Čo do povahy predstavujú intelektuálov, logických a racionálnych ľudí so schopnosťou odosobniť sa, plánovať a držať sa vlastného názoru. Ich ideálnym symbolom je bezoblačné, jasné nebo, predstavujúce duševné jasno Mečov. Je to asi najstrašnejšia sada v tarote, pretože zo sebou nesie druhotné významy ako narušenie harmónie a nešťastie – keď náš ostrý intelekt nekoná v zmysle pravdy, ale v záujme ega, postráda múdrosť a rozvahu a zvedie nás na zlé chodníčky.

Poháre (alebo Kalichy) sa spájajú s Vodou a emóciami, vecami srdca, slobodou pohybu, slobodou žiť mimo bežných obmedzení a so spiritualitou. Energia Pohárov je zameraná dovnútra. Zodpovedajú ženskému princípu jin a kopírujú jeho schopnosť (a schopnosť vody) tiecť okolo prekážok a zapĺňať voľné priestory, udržiavať a odrážať existujúce nálady. Ich astrologickými znameniami sú Rak, Škorpión a Ryby. Čo do povahy predstavujú emocionálnych, kreatívnych jedincov s estetickými a poživačnými sklonmi, niekedy precitlivených a vzťahovačných, ale obvykle vysoko empatických.

Mince (alebo Pentakle) sa spájajú so Zemou, hojnosťou, plodnosťou, fyzickými pôžitkami, pragmatizmom, zmyslami (dotyk, videnie atď.) a vecami hmatateľnými, ako aj s prácou s hmatateľným materiálom. Oslavujú krásu prírody, hovoria o našich vzťahoch k zvieratám a rastlinám a o našich fyzických zážitkoch v ľudskom tele. Spájajú sa s prosperitou vo všetkých jej podobách. Ich astrologickými znameniami sú Býk, Panna a Kozorožec. Čo do povahy predstavujú praktických ľudí s oboma nohami pevne na zemi, zvyknutých nasadiť a zabrať, aby sa dopracovali k cieľu, ktorí často majú pocit, že ak sa pri ceste za cieľom dostatočne nespotili, tak niekde urobili chybu…

Čísla kariet majú u Malej Arkány spoločný význam:

Eso
 • základná téma, ktorú sada ostatnými kartami rozvíja; nové začiatky, príležitosti, nespútaná prírodná energia a sila; vždy ide o pozitívnu kartu – obsahuje to najlepšie, čo sada môže ponúknuť, hoci niektoré taroty ju používajú aj v obrátenom význame
2
 • spájanie dvoch vecí, rozhodovanie, volenie medzi dvoma alternatívami
3
 • plný rast, rozmach, prvé výsledky
4
 • štruktúra, stabilita, stagnácia
5
 • zmena v podmienkach, konflikt, súťaženie, strata, zmena nasmerovania
6
 • bod rozhodovania, riešenie problému
7
 • karma, príčina a následok, hodnotenie dosiahnutého
8
 • konanie, zmena, pohyb a sila
9
 • dokončenie, spokojnosť
10
 • logické ukončenie motívu celej sady, absolútne vyvrcholenie danej témy, transcendencia, ukončenie jedného cyklu a prechod k druhému
Páža
 • prvé kroky, skúšanie, učenie sa; páža rozohráva tému/vlastnosti sady na plytkej, ale ľahkej a hravej úrovni; symbol dobrodružstva a možností
Rytier
 • akčnosť a konanie, často bez potrebnej rovnováhy; nasadenie a úprimná snaha, niekedy skĺznutie k výstrelkom
Dáma
 • ženský aspekt daného Elementu, tvorenie, ocenenie; stelesňuje v sebe kvality danej sady, ale nepresadzuje ich navonok; zameraná dovnútra, uvoľnená a prirodzená – pocity, sebavyjadrenie, rozjímanie
Kráľ
 • mužský aspekt Elementu, moc, sila obrátená navonok, kontrola a autorita nad témou sady; silný, priamy a asertívne idúci za výsledkom

Cvičenie 3: Poďte si určiť svoju spokojnosť s doterajším vaším životom v štyroch oblastiach tarotu. Na škále od 1 do 10 (kde 10 je „najspokojnejší“) si zapíšte, ako sa v danej oblasti cítite:

 • Spokojnosť s materiálnou a fyzickou stránkou života ……………
 • Spokojnosť s emocionálnou a duchovnou stránkou života ……………
 • Spokojnosť mentálna a intelektuálna ……………
 • Spokojnosť s kreatívnou stránkou a zamestnaním ……………

Teraz si nájdite v Malej Arkáne kartu s číslom, ktoré ste si k danej oblasti napísali: k materiálnej a fyzickej stránke hľadajte medzi Mincami, k emocionálnej a spirituálnej stránke hľadajte medzi Pohármi, k mentálnej a intelektuálnej medzi Mečmi a ku kreatívnej a pracovnej medzi Palicami.

Zamyslite sa nad kartami, ktoré ste si „vytiahli“. Riaďte sa pritom skôr obrázkom karty a svojou intuíciou ako jej popísaným významom. Keď ste si napríklad vytiahli v mentálnej a intelektuálnej oblasti Desiatku Mečov, môže to byť náznak, že sa priveľa života odohráva len vo vašej hlave a zvyšné časti sú „zapichnuté“…

Prevzaté z Eprakone

Ako sa vám páči článok?

Pre vyhodnotenie zakliknite počet hviezdičiek.

Priemerné hodnotenie / 5. Počet hlasov:

Hodnoťte ako prví!

Pridaj komentár

Sú veci medzi nebom a zemou... a volajú sa "nekopírovať". :-)
%d blogerom sa páči toto: