Poznatok

Náš model reality 5 (4)

Článok 4 z 6 Už sme si povedali, že to, čo nás ako ľudské bytosti formuje, sú náš model reality a náš spôsob života (rutiny).