Povesť vlka

Povesť vlka

01 Mŕtvi ožívajú 5 (1)

I. Keď kohút zakikiríkal, Rudisa nespokojne zmraštila tvár. Posadila sa na posteli a poslepiačky siahla po šatách. Mala za sebou ťažkú noc a čakal ju ďalší dlhý deň… Pekná vyhliadka!...

Niektoré články sú prístupné len pre registrovaných členov. Ak máte daný produkt zakúpený, prihláste sa. Pre neregistrovaných členov sú voľne prístupné články označené ako "blog" alebo "info".

01 Mŕtvi ožívajú 5 (1) Read More »

Povesť vlka

02 Lúpežníci zo Severu 5 (1)

I. „Ešte medovinu, Merjana!“ zrúkol Eirík na celú sieň. „Nech našich chlapov nesmädí po toľkej ceste!“ „Správne!“ pritakal Einar a poobzeral sa po podnapitých bojovníkoch. „Pokiaľ ustojíme na nohách, nechceme mať sucho v hrdle!“...

Niektoré články sú prístupné len pre registrovaných členov. Ak máte daný produkt zakúpený, prihláste sa. Pre neregistrovaných členov sú voľne prístupné články označené ako "blog" alebo "info".

02 Lúpežníci zo Severu 5 (1) Read More »

Povesť vlka

03 Diabolské úklady 5 (1)

I.   Deň na Svíjskej stráži začínal rovnako, ako na každom inom hrade. Len čo sa slnko vyhuplo nad obzor, začali sa otvárať dvere domcov a pomaly sa dvor zaplnil rozospatými chlapmi. Poschádzali sa pri...

Niektoré články sú prístupné len pre registrovaných členov. Ak máte daný produkt zakúpený, prihláste sa. Pre neregistrovaných členov sú voľne prístupné články označené ako "blog" alebo "info".

03 Diabolské úklady 5 (1) Read More »

Povesť vlka

04 Zmarené plány 0 (0)

I.   Život je väčšinou nesmierne zložitý a človek málokedy včas rozpozná hranicu medzi správnym a nesprávnym. Často mu chýba istota a presvedčenie potrebné na to, aby zotrval pri pôvodných predsavzatiach. Čo dnes vyzerá ako výborný nápad, môže zajtra pôsobiť smiešne, ba až hlúpo. Ľudská povaha býva nestála; nestále je jej šťastie, jej hnev i...

Niektoré články sú prístupné len pre registrovaných členov. Ak máte daný produkt zakúpený, prihláste sa. Pre neregistrovaných členov sú voľne prístupné články označené ako "blog" alebo "info".

04 Zmarené plány 0 (0) Read More »

Povesť vlka

05 Prepad 0 (0)

I.   Eirík sa nespokojne poobzeral. Ukrývaním lode stratili spústu času a Gísliho mapa tiež nebola najpresnejšia. Blúdili horou, zavše dorazili k brehu, zavše ich cestička zaviedla von z lesov. Po Ranoch ani stopy, až sa už Eirík začínal obávať, či ich vôbec dostihnú....

Niektoré články sú prístupné len pre registrovaných členov. Ak máte daný produkt zakúpený, prihláste sa. Pre neregistrovaných členov sú voľne prístupné články označené ako "blog" alebo "info".

05 Prepad 0 (0) Read More »

Povesť vlka

06 Tajná správa 0 (0)

I. Slnko stálo v zenite. Einar sa zraneným chrbtom opieral o starý, popraskaný kmeň sosny a ešte stále sa zdráhal uveriť, že sa naňho konečne usmialo šťastie. Aj posledný z Ranov odbehol...

Niektoré články sú prístupné len pre registrovaných členov. Ak máte daný produkt zakúpený, prihláste sa. Pre neregistrovaných členov sú voľne prístupné články označené ako "blog" alebo "info".

06 Tajná správa 0 (0) Read More »

Povesť vlka

08 Putá minulosti 0 (0)

I.   Slnko sa pomaly prehuplo cez zenit a skláňalo sa k obzoru. Jeho lúče natiahli tiene do nepravdepodobných dĺžok, ale postupne strácali na sile. Vzduch bol ešte stále prehriaty a chvel sa horúčosťou,...

Niektoré články sú prístupné len pre registrovaných členov. Ak máte daný produkt zakúpený, prihláste sa. Pre neregistrovaných členov sú voľne prístupné články označené ako "blog" alebo "info".

08 Putá minulosti 0 (0) Read More »

Povesť vlka

09 Pred búrkou 0 (0)

I.   Zenica bola jedným z najkrajších ranských hradíšť, ak nie priam tým najkrajším. Postavil ju Kaman Rek, keď po prvýkrát prišiel na Ostrov. Vtedy to bol ešte slobodný mladý muž, bojovník,...

Niektoré články sú prístupné len pre registrovaných členov. Ak máte daný produkt zakúpený, prihláste sa. Pre neregistrovaných členov sú voľne prístupné články označené ako "blog" alebo "info".

09 Pred búrkou 0 (0) Read More »

Povesť vlka

10 Okamih pravdy 0 (0)

I.   Tetislav bol jeden z najlepších jazdcov v Chrabrovej družine. Všetci ranskí bojovníci si ho veľmi vážili, pretože po boku mladého veliteľa vybojoval nejednu šarvátku a dokázal odvahu v boji, nezmieriteľnú zášť voči...

Niektoré články sú prístupné len pre registrovaných členov. Ak máte daný produkt zakúpený, prihláste sa. Pre neregistrovaných členov sú voľne prístupné články označené ako "blog" alebo "info".

10 Okamih pravdy 0 (0) Read More »

Povesť vlka

11 Poľovačka začala 0 (0)

I.   Goetz ešte raz skontroloval, či sa pod plachtami na veľkých vozoch nachádza dosť potravín a všetok tovar pre osadu na Gribe. Prezrel drevené súdky a hlinené a kovové džbány,...

Niektoré články sú prístupné len pre registrovaných členov. Ak máte daný produkt zakúpený, prihláste sa. Pre neregistrovaných členov sú voľne prístupné články označené ako "blog" alebo "info".

11 Poľovačka začala 0 (0) Read More »

Sú veci medzi nebom a zemou... a volajú sa "nekopírovať". :-)