Citát

Milovaní, akceptovaní a rešpektovaní 5 (7)

„V hĺbke duše všetci túžime byť milovaní, akceptovaní a rešpektovaní. Preto je naše konanie hnané nutkaním získať viac presne týchto vecí – alebo strachom, že by sme ich mohli stratiť!“ —Jennifer Longmore