Bastard

Bastard

Predslov 4 (1)

Kto by bol tušil, že jedného jarného rána roku 670 skanie z pera franského historika čierna kvapka atramentu, ktorou sa začne krutý príbeh lásky a nenávisti, boja na život a na smrť? Bolo to snáď znamenie osudu? Poznačilo upršané ráno svojou pošmúrnosťou udalosti celého roka? O tom, čo nasledovalo, letopisci mlčia. Ľudský život býva niekedy...

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

01 Neblahý hosť 0 (0)

Šírou planinou uháňa osamelý jazdec. Jeho koňa pokrýva tenká vrstvička peny a potu. Čierny plášť prudko vlaje vo vetre. Na hlave má čiernu koženú prilbu, po boku mu visí ľahký avarský meč. Nad plecom mu čnie krátka jazdecká kopija....

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

02 Veštba 0 (0)

„Astucha, čo ma čaká?“ Špinavá stará babizňa uchopila Ražugine snedé ruky. Pri pohľade na krásne prstene sa jej oči zaligotali....

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

03 Tábor 0 (0)

Z rozsiahlej zelenej planiny už zmizli aj posledné zvyšky snehu. Pôda je ešte rozmočená a ťažká, ale miestami ju už pokrývajú ostrovčeky pestrofarebných kvetov. Po zime začínajú vyliezať sysle. Zrána a navečer sa do diaľky nesie ich zdĺhavý hvizdot....

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

04 Saltanova žena 0 (0)

„Už sú späť!“ „Oymis sa vracia! Oymis sa vracia!“...

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

05 Lesný boj 0 (0)

„Chlapi, na kone! Čaká nás ešte poriadny kus cesty!“ Franský kupec Fridulf vstal ako prvý a vyšvihol sa do sedla. Jeho chlapi ho nasledovali. Všetci boli po zuby ozbrojení, na hlavách sa im leskli prilbice a na sedle im viseli okrúhle drevené štíty. Za ozbrojenou družinou nasledovali pohoniči s vozmi naloženými tovarom....

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

06 Hora 0 (0)

Od samého rána pobiehal Gojmir po tábore a rozširoval nové zvesti. Dozvedel sa ich od pocestných, čo sa deň predtým zastavili pri stáde. Smerovali zo severu na juh a prešli celý kraj Moravy i hodný kus povodia Dunaja, nuž mali veľa noviniek....

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

07 Posolstvo Avarov 0 (0)

„Je to ešte ďaleko, Bojan?“ obrátil sa Oymis na jedného z mužov. Cválali v uzavretej skupinke zelenou stepou. Včera sa Bojan vrátil z prieskumu lesov na severe a priniesol nádhernú novinu: do lesov sa vrátili divé lesné kone!...

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

08 Chatrč pri rieke 0 (0)

Stráženie oviec bolo tou najjednoduchšou záležitosťou pod slnkom! Hora sa pohodlne natiahol na voňavej tráve, odkmasol steblo, zasunul si ho medzi zuby a zahľadel sa do oblohy. Biele oblaky nad ním plynuli ako mäkké ovečky na nebeskej lúke. Nemal rád ovce....

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

09 Vlk na stope 0 (0)

Avarskí poslovia Dayma a Išta zúrivo durili kone do prudkého cvalu. Ich odchod z Oymisovho tábora nebol najšťastnejší. Starý náčelník sa s nimi zhováral veľmi chladne, dával im pocítiť, že ho urazili do krvi. Obaja poslovia vedeli,...

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

10 Čerství spojenci 0 (0)

Záves na vchode do kapkanovho stanu sa rozhrnul. Vošiel Dažmagar Dračí Zub. Práve sa vrátil z prieskumnej výpravy po kraji na juhu a meč mu ešte visel po boku. Jeho pokoj bol neochvejný....

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

11 Nová úloha 0 (0)

Len čo sa zvečerilo, zapálili Avari na priestranstve pred stanmi veľkú vatru. Prišiel aj kupec Fridulf a jeho družina. Frankovia si posadali okolo ohňa a začali sa veselo baviť s mužmi, v ktorých by boli za iných podmienok videli svojich smrteľných nepriateľov. Na sklonku dňa však skusmo...

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

12 Nočná schôdzka 0 (0)

Keď vysoký čiernovlasý muž menom Srdat zmizol Ištovi a Daymovi z dohľadu, pobral sa lesom smerom, ktorým ležala Aichmunova usadlosť. Aj keď sa tmavé koruny vysokánskych starých dubov nad jeho hlavou zatvárali ako baldachýn a neprepúšťali ani slnečné lúče, akýsi tajomný...

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

13 Veci srdca 0 (0)

Ráno sa dievčence z tábora Jazdcov pobrali s kotlíkmi a kovovými nádobami k rieke. Sprevádzali ich dvaja šestnásťroční výrastkovia, ktorí stáli na stráži, pokým dievčence po kolená vo vode drobným štrkovitým pieskom drhli začadené kotlíky....

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

14 Pred táborovou radou 0 (0)

Na obzore sa vynorila postava jazdca. Ľuben ho zbadal prvý. Okamžite spoznal vysokého plavovlasého Utašpu. Privolal si syna. „Choď o povedz Gojmirovi, že sa vracia náčelníkov syn!“...

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

15 Srdce poblúdené 0 (0)

Horu dnes ovládal akýsi skrytý nepokoj, Najprv sa povadil s Mojkom n Mravikom, potom vyhnal Mravika do tábora po akúsi zbytočnosť a nakoniec sa utiahol s Bundášom pod krovie a dlhé hodiny pozoroval, ako mu nad hlavou plynú oblaky....

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

16 Preslavova osada 0 (0)

Severne od Pustatín, tam, kde Dunaj pretína husté, rozsiahle lesy, sa rieka rozlieva na veľa plytkých, širokých ramien. Pôda je tu pravidelne raz do roka zaplavovaná, niekde bahnistá, no na suchších miestach nesmierne úrodná, sypká a ľahká. Mnoho vrstiev tlejúceho lístia ju zúrodnilo tak, že sa netreba o ňu...

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

17 Priateľ zbojník 0 (0)

„A kam teraz?“ spýtal sa Barček, keď vyšli od kováča. Dobromyseľný Knoto sa nešťastne poobzeral. V žalúdku mu húdli hudci....

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

18 Príchod kupca 0 (0)

Tábor Jazdcov ležal pred nimi ako na dlani. „Vyzerá celkom mierumilovne,“ riekol franský kupec Fridulf svojmu pobočníkovi....

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

19 Búrka 0 (0)

„No nebol to skvelý nápad, ísť dnes na rieku?“ zvýskla potešene Miluška. „Už dávno nebolo tak krásne!“ „Voda je trochu studená,“ namietla Venda....

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

20 Prenasledovaný 0 (0)

Blesk osvetlil krajinu mátožným svetlom. Dolu starým zarasteným lesným chodníčkom sa ženie tmavý jazdec. Jeho kôň je vyčerpaný, potkýna sa. Jazdec nemotorne visí v sedle. Ruku si pritíska k boku. Pomedzi prsty sa mu cícerkom cedí krv....

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

21 Karta sa zvrtla 0 (0)

Svitol nový deň. Po včerajšej búrke zostali už len mláky na rozmoknutej zemi. Pri ohrade na vyšnom konci Újazdu sa chystajú Vitemírovci vyraziť na hon na zbojníka....

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

22 Tieň z minulosti 0 (0)

Na kopci nad Újazdom sa pod starým dubiskom krčí tmavá postava čiernovlasého muža so sivými očami. Čupel tu i včera a predvčerom a každé iné ráno od posledného úplnku mesiaca. Bystré sivé oči nazerali do tvárí obyvateľov osady, až medzi nimi jedného dňa objavili tú, ktorú hľadali!...

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

23 Vlk medzi ovečkami 0 (0)

„Ako sa cítiš, Irjan?“ „Dobre…“ Bledé dievča zmätene zdvihlo hlavu. Leží na svojom lôžku zakrútené do pestrej prikrývky. Cez vchod stanu svieti dovnútra slnko....

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

24 Podozrenie 0 (0)

Dni sa míňali, ubiehali ako vlnky na hladine rieky. Každým dňom bolo teplejšie a teplejšie, step zakvitla i odkvitla. Hladina rieky sa začala pomaly dvíhať, ako po všetky iné roky. A predsa ležalo nad krajinou čosi cudzie, akýsi tieň očakávania....

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

25 Úder pod pás 0 (0)

Zbojník Merv uháňa krajinou. Svoju družinu sa mu nepodarilo nájsť, únava ho stláča do sedla, ale v duši sa mu rozlieva nezvyčajný pokoj. Mieri do Újazdu. Ide si odviesť nevestu....

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

26 Zákon tábora 0 (0)

Irjan zdvihla hlavu a rozhliadla sa po stane. Všade bola tma, len zvonku cez steny prenikalo matné svetlo ohňa a hlasy ľudí, čo sa okolo neho poschádzali....

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

27 Na hranici Pomedzia 0 (0)

Po šírej, mierne zvlnenej planine cválajú traja jazdci. Pohybujú sa pomaly a ostražito ako vlci na love. Pôda je miestami celkom rozmočená od dažďa posledných dní, ale oblaky sa už roztrhali a zubaté jarné slniečko sa stále silnejšie zapiera do stepi. Tráva svieti sviežou zeleňou, na belasej oblohe sa cez sivé mračná klenie vysoká, priezračná...

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

28 Osada Rečanov 0 (0)

Posledný dážď celkom rozmočil udupanú pôdu pred domami. Časť vody stiekla do lesa, časť vytvorila plytké bahnité kaluže. Nebo však bolo po prvýkrát po dňoch belasé a slnko sa znovu zaprelo do vodnej hladiny....

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

29 Výstraha 0 (0)

„Tak, a teraz už viete všetko,“ riekol Kachčis. Sedeli na brehu rieky, muži okolo nich utvorili úzky kruh, vzadu za nimi postávali ženy a deti. Kachčis a Prisnyč neboli spútaní, ba aj zbrane im ponechali. Daymu priviazali o hrubý kmeň buka. Z Daymových očí srší zloba a pohŕdanie. Z času na čas myká spútanými rukami,...

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

30 S nepriateľom v pätách 0 (0)

„Je tu akýsi posol, Vitemír,“ ozval sa od dverí Velin. Bez  vyzvania vstúpil. Pohľadom uhol naľavo, kde na dlhej lavici sedeli vedľa seba obe Vitemírove ženy. Leposlava šila, Barnuša preberala zvyšky hrachu....

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!

31 Vyznanie lásky 0 (0)

Ráno bolo sivé a pochmúrne. Posledné dni často pršalo, vzduch bol nepríjemne chladný a vlhký, kvety na stepi už takmer neotvárali svoje kalichy. Ťažké olovené mračná viseli nízko nad zemou. V hmlistom opare sa vrcholky korún stromov celkom strácali....

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Bastard

32 Cesta smrti 5 (1)

Po odchode Oymisa a jeho družiny sa pribrali Rečania stavať nový dom pre Svetku. Štyria chlapi sa vydali do lesa narúbať zopár mladých bučkov, nie hrubších než mužská ruka. Vzali so sebou aj menších chlapcov, aby zo zoťatých stromov hneď lúpali kôru. Lúpanie kôry bolo náročné na čas i na silu; chlapci sa pritom zoceľovali...

Tento obsah je vyhradený pre čitateľov s členským kontom.
Prihlásiť sa alebo ak máte záujem zaregistrovať sa, vyberte si knihu/projekt, o ktoré máte záujem, a vyplňte objednávací formulár. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu s ďalším postupom!
Sú veci medzi nebom a zemou... a volajú sa "nekopírovať". :-)