Úvahy

Pozor na bohov, ktorých si volíš 5 (2)

„Pozor na to, akých bohov si zvolíš, pretože sa budete vzájomne posilňovať. Ale otvorená

Pozor na bohov, ktorých si volíš 5 (2) Read More »