interpretácia

Citát

Prečo sa nedokážeme zbaviť príkorí? 5 (1)

„Minulé životné príkoria mohli významne prispieť k vašim súčasným reakciám a mohli vás viesť k tomu, že ste dnes ľahko vytočiteľní. Ale aj vy ste k tomu významne prispeli tým, čo ste uverili o tom, čo sa udialo; ak sa nad nimi dnes ešte stále zavzdušňujete, udržiavate ich tým ešte dnes nažive.“ — Albert Ellis

Sú veci medzi nebom a zemou... a volajú sa "nekopírovať". :-)