Cvičenia

Ospravedlňovanie sa 5 (8)

Ospravedlňovanie sa nás vibračne ťahá nadol – stavia nás do pozície niekoho, kto urobil

Ospravedlňovanie sa 5 (8) Read More »